Yhdistyksen kevätkokous 27.3.

Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen kevätkokoukseen ke 27.3. klo 18 Töölön palvelukeskukseen, Töölönkatu 33, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat. Lisäksi päätetään muutoksista yhdistyksen sääntöihin.

Medlemmarna i Helsingfors och Nylands neuroförening rf. kallas till det stadgeenliga vårmötet onsdagen den 27 mars, kl 18 på Tölö servicecentral, Tölögatan 33, Helsingfors. På mötet behandlas de ärenden som stipuleras i stadgarna. Dessutom skall beslut fattas om ändring av föreningens stadgar.

Kokousmateriaalit:
Esityslista
Toimintakertomus 2018
Tilinpäätös 2018 tulee lähipäivinä
Tilintarkastajan lausunto tulee lähipäivinä
Ehdotetut sääntömuutokset
Kerhojen talousohje

Logo