Neurologföreläsning om MS på svenska

Överläkare, neurolog, MD Markus Wikstén föreläser om MS på svenska torsdagen den 9 maj. Föreläsningen är i Helsingfors, men den sänds samtidigt på webben så, att man kan följa med den via sin telefon, pekplatta eller dator i hela Svenskfinland.

Plats och exaktare tidtabell för föreläsningen samt anvisningar för hur man kan följa med föreläsningen via webben hittar du via länken här.

Föreläsningstillfället stöds av Novartis Finland Oy.

Logo