På svenska

Neurologföreläsning 9.5

Överläkare, neurolog, MD Markus Wikstén föreläste om MS på svenska torsdagen den 9 maj.

Föreläsningen kan fortfarande ses på internet t.o.m. 23.6. Sändningen öppnas genom att klicka här.

Föreläsningstillfället fick stöd av Novartis Finland Oy.

Logo